Llista de per productes amb el codi de traçabilitat EMB 21464 - Món

38 :

Productes*
en:Nutriscore-computed 38
en:ecoscore-computed 37*
en:ecoscore-missing-data-labels 37*
en:ecoscore-missing-data-warning 37*
en:ecoscore-missing-data-origins 30*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 29*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 22
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 20
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruit-juices 19*
en:main-countries-no-scans 19*
en:ecoscore-missing-data-packagings 18*
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 16
en:Nutrition-no-fiber 16
en:ecoscore-extended-data-computed 14*
en:ecoscore-extended-data-version-4 14*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 10*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans 10*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 9*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 8*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans 8*
en:main-countries-it-ingredients-not-in-country-language 6*
en:ecoscore-not-computed 6*
en:ecoscore-missing-data-no-packagings 6*
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 6*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts 6
en:Nutriscore-not-computed 5
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 3
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate 3
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 3*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 3*
en:nutriscore-missing-category 3*
en:main-countries-new-product 2*
en:main-countries-be-ingredients-not-in-country-language 2*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-fat 2*
en:Nutrition-no-saturated-fat 2
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-vegetable-juices 1*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 1*