Llista de per productes amb el codi de traçabilitat EMB-B-01341 - Món

37 :

Productes*
en:Nutriscore-computed 54
en:ecoscore-computed 48*
en:ecoscore-missing-data-warning 48*
en:ecoscore-missing-data-labels 48*
en:ecoscore-missing-data-origins 47*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 46*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 34*
en:main-countries-no-scans 32*
en:ecoscore-missing-data-packagings 29*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 28
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 26
en:Nutrition-no-fiber 25
en:forest-footprint-a 23*
en:forest-footprint-computed 23*
en:ecoscore-extended-data-computed 21*
en:ecoscore-extended-data-version-4 21*
en:ecoscore-not-computed 7*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 6*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans 6*
en:ecoscore-missing-data-no-packagings 5*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans 5*
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 5
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 5*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 4*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 3*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate 2
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:Nutriscore-not-computed 1
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts 1
en:Nutrition-no-saturated-fat 1
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 1*
en:main-countries-ma-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-ma-unexpectedly-low-scans 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*